VSE VEČ

Svobodna izbira in odločanje o svojem telesu

Namen tega prispevka je opredeliti svobodno izbiro člana Verske skupnosti Eno in odločanju o svojem telesu.

Verska svoboda je ena izmed temeljnih človekovih pravic in ustavno zagotovljena pravica. Obsega pravico do svobodne izbire, spremembe ali neizbire vere, svobodo izražanja in neizražanja verskega prepričanja ter svobodo, da vsakdo, sam ali skupaj z drugimi, zasebno ali javno, izraža svojo vero v bogoslužju, pouku, praksi in verskih obredih ali drugače.

Zelo priporočamo branje objave o človekovih pravicah, natančneje o verski svobodi, tukaj.

ZAKON O VERSKI SVOBODI

Celoten zakon si lahko preberete tukaj, ta članek pa je namenjen tolmačenju sledečega.

  1. člen
    (laičnost države in enakopravnost cerkva in drugih verskih skupnosti)
    (1) Cerkve in druge verske skupnosti delujejo ločeno od države in so svobodne v svojem organiziranju ter pri izvajanju svojih dejavnosti. Država ne sme posegati v njihovo organiziranje in delovanje, razen v primerih, določenih z zakonom.

(2) Cerkve in druge verske skupnosti imajo enake pravice in obveznosti. Vsaka cerkev ali druga verska skupnost je v svoji ureditvi neodvisna in samostojna. Država se zavezuje k polnemu spoštovanju tega načela v medsebojnih odnosih z njimi in k sodelovanju z njimi pri napredku človekove osebe in skupnega dobrega.

(3) Država mora biti nevtralna do verskih prepričanj.

(4) Država se ne sme izrekati o verskih vprašanjih.

Spreading wings

Sveta knjiga Verske skupnosti Eno je temelj našega verovanja in zagotavlja svobodo izbiro ter svobodno odločanje o lastnem telesu.

Svobodna izbira

Svobodna izbira pomeni, da se odločamo skladno s svojim notranjim glasom. Naša izbira pa mora navkljub njeni svobodi sovpadati z drugimi temelji Svete knjige Eno ter s pravnim redom Republike Slovenije. Sveto knjigo gledamo kot celoto, ne le to, kar bi nam bilo v nekem trenutku prikladno, saj bi z “izolirano” svobodno izbiro lahko ogrozili sebe, druge in svet v katerem bivamo.

Nedotakljivost telesa

Naše telo je sveti prostor vera nam odstira, da je naše telo svetišče in je nedotakljivo. Naše telo je orodje skozi katerega doživljamo svet, zato je še toliko bolj pomembno, da polagamo skrb za naše telo. Zato nam nihče ne sme vsiljevati svoje volje okoli našega telesa

Kršenje svobodne izbire in nedotakljivosti telesa

V kolikor menite, da je kršena vaša svoboda do izbire ali ogrožena vaša nedotakljivost, ki vam jo zagotavlja vera, se lahko obrnete na nas za mnenje, lahko kontaktirate Varuha človekovih pravic za pomoč ali se obrnete na pravne institucije (ministrstva..) za pojasnila.

S primeri dobrih praks lahko zagotovimo našim zanamcem, da bodo bivali v svobodnem svetu.

Deli z drugimi:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn