VERSKA SKUPNOST ENO
SVETA KNJIGA

OI

 • Vse je eno. Eno je v vsem.
 • Vse, kar je, je v tem trenutku.
 • V vsem vidim sebe.
 • Sem živo bitje.
 • Sem živ svoboden človek.
 • Bivanje v svetu je sveto.
 • Celotno človeštvo je ena družina in ena skupnost.
 • Vsi ljudje smo enakopravni in enakovredni.

VREDNOTE

 • Spoštujem sebe.
 • Spoštujem sočloveka.
 • Do sočloveka imam takšen odnos, kot si želim, da bi ga on imel do mene.
 • Spoštujem naravo.
 • Spoštujem vse, kar je.
 • Vsako življenje mi je sveto.
 • Sem sočutna/sočuten.
 • Sem empatična/empatičen.
 • Sem hvaležna/hvaležen.
 • Integriteta je moja temeljna vrednota.
 • Spoštujem lastnino sočloveka.
 • Delujem in živim po načelih trajnostnega in obnovitvenega razvoja.
 • Delujem v ljubezni, v najvišje dobro vsega in vseh.
 • Živim po načelih miru, sožitja, prispevanja in harmonije ter v skladu z etičnimi načeli.
 • Moji bitje, telo, čustva, misli, besede in dejanja so suvereni, skladni, neodvisni, celoviti, nedotakljivi in enotni.
 • Spoštljivo izražam sebe in poslušam sočloveka z namenom, da ga v popolnosti razumem in dobro sodelujem z njim.
 • Živim zavestno.

ODGOVORNOSTI

 • Sem popolnoma odgovorna/odgovoren za svoja dejanja in svoje življenje.
 • Sem odgovorna/odgovoren do drugih bitij, narave in lastnine.
 • Spoštljivo, odgovorno in zavestno uživam svoje svoboščine ter dopuščam in omogočam svoboščine sočloveka.
 • Spoštljivo, odgovorno in zavestno izvajam svoja čaščenja, molitve, meditacije in obrede.
 • V vlogi starša sem odgovorna/odgovoren za spoštovanje, svobodo in suverenost otrok.
 • Sem sprememba, ki jo želim v svetu.

SVOBOŠČINE

 • Svoboda je moja temeljna pravica.
 • Imam pravico do svobodnega diha.
 • Imam pravico do svobodne izbire.
 • Imam pravico ljubiti kogarkoli in karkoli.
 • Imam pravico do čistega zraka, čiste vode in čiste zemlje.
 • Imam pravico do življenja v miru.
 • Imam pravico do lastnega mnenja.
 • Imam pravico do lastnega prostora.
 • Imam pravico do svobodnega gibanja.
 • Imam pravico do svobodnega izražanja.
 • Imam pravico do svojih molitev in obredov.
 • Imam pravico do svete tišine in do svetega zvoka.
 • Imam pravico do svobodnega združevanja in praznovanja.
 • Imam pravico do svobodne in pravične izmenjave storitev in dobrin.
 • Imam pravico do samozdravljenja na način, ki ga sama/sam izberem.
 • Imam pravico do neposrednega stika telesa z naravnimi elementi in živimi bitji.
 • Imam pravico do bivanja v trajnostno samooskrbnem ali lokalno samooskrbnem okolju.
 • Imam pravico do bivanja v okolju, kjer umetna valovanja in sevanja niso zdravju škodljiva.
 • Imam pravico do varnega in dostojnega prebivališča, sonaravno pridelane hrane, izvirske vode in pristnih človeških stikov.
 • Imam pravico do postavitve sonaravnega svetišča in do neposredne uporabe vseh naravnih virov na lastnem zemljišču.
 • Imam pravico nuditi pomoč, v najvišje dobro vsega in vseh vpletenih.
 • Imam pravico do varnosti in suverenosti svoje lastnine.
 • Imam pravico do svobodne uporabe naravnih virov.
 • Imam pravico do zasebnosti. Suvereno odločam o tem, kaj se v javnosti objavi o meni.
 • Imam pravico do svobodne izbire stvari in storitev, ki jih uporabljam.
 • Imam pravico do počitka.
 • Vse moje pravice so tudi pravice sočloveka.
 • Svobodno in suvereno odločam o svojem telesu.
 • Svobodno in suvereno odločam o načinu in kraju poroda ter prisotnih ob porodu svojega otroka.
 • Svobodno in suvereno odločam o prenehanju svojega telesnega obstoja in pokopu oz. raztrosu.
 • V naravi sem svobodna/svoboden. V njej lahko bivam in se prosto gibam.
 • Moje svoboščine so moje odgovornosti.

NARAVA

 • Narava je sveta.
 • Narava je moj dom, moje svetišče, učiteljica in pravica.
 • Spoštujem, negujem in varujem naravo.
 • Skrbim za čisto naravo in z njo sodelujem.
 • Delujem v najvišje dobro narave in sem njena glasnica/njen glasnik.
 • Vsi elementi narave so sveti. Posvečam jim ljubezen, hvaležnost in spoštovanje.

SVETI PROSTOR

 • Moje telo je moje svetišče in bivališče.
 • Moja prisotnost ustvarja sveti prostor.
 • Moje bivališče in moj dom sta svetišči.
 • Telo in sveti prostor vsakogar sta nedotakljiva.

ČAŠČENJE, MOLITVE, MEDITACIJE IN OBREDI

 • Dih je moja molitev.
 • Gibanje je moja molitev.
 • Zvok in tišina sta moja molitev.
 • Hvaležnost je moja molitev.
 • Meditacija je moja molitev.
 • Svobodno izražanje čustev je moja molitev.
 • Opazovanje in ustvarjanje sta moja molitev.
 • Častim Stvarstvo, Naravo in Življenje.
 • Častim življenjske prehode.
 • Častim naravne cikle.
 • Čaščenje je moj obred in moja molitev.
 • V skupinskem obredu smo vsi enakopravni.
 • Vsak dan izvajam svoje čaščenje.

Ko izvajam svoje molitve, sem nedotakljiva/nedotakljiv.

PRAZNOVANJA

 • Vsak trenutek in vsak dan je (lahko) praznik.
 • Ob enakonočjih, solsticijih, polni in prazni luni častimo življenje, se združujemo in izvajamo obrede v najvišje dobro vseh in vsega.
 • Vsak človek ima pravico do praznovanja hormonskega, menstrualnega, sončnega, luninega, planetarnega in drugih ciklov na njej/njemu izbran način.
 • Vsak ima pravico do izbora svojih praznovanj in obredov.

POJMI ZA LAŽJE RAZUMEVANJE SVETE KNJIGE VERSKE SKUPNOSTI ENO

BIVANJE V NARAVI
je opredeljeno kot kratkotrajno (za obisk) ali dolgotrajno (kot bivanjski in življenjski prostor).

ČLOVEK
je živo bitje, je njegovo zavedanje, so njegove izkušnje, je njegova prisotnost, njegova sposobnost učenja, sočutja in ljubečega sodelovanja.
Dani so mu fizično telo, zavest, dih, moč giba, zvoka in energijsko polje.

DELOVANJE V NAJVIŠJE DOBRO
pomeni srčno delovanje človeka po načelu spoštovanja vsega, kar je.

DRUŽINA
je skupnost ljudi, ki so sorodstveno ali kako drugače svobodno povezani v spoštljivih in srčnih odnosih.

GIBANJE
pomeni vse vrste premikanja telesa, od hoje, teka do plesa, potovanja po zemlji, vodi, zraku …
Skozi sveti ples prinašamo zdravljenje in blaginjo naši Zemlji in vsemu Živemu.
Svobodno gibanje je neomejeno.

INTEGRITETA
je celovitost, skladnost, pristnost, doslednost, poštenost in verodostojnost človeka.
Človek z integriteto je človek, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori.

IZRAŽANJE
pomeni smeh, jok, jezo, žalost, glas in zvok, ples, gibanje, premikanje, šport, mirovanje in tišino.
Svobodno izražanje je, ko se vsak človek izraža po lastni zavestni volji v spoštovanju vsega, kar je.

LASTNINA
je pravno priznana pravica do stvari in vseh koristi, ki jih ta daje.

LJUBEZEN
je stanje močne naklonjenosti do koga ali česa;
je občutenje povezanosti z vsem, kar obstaja.

NARAVA
so Zemlja, Sonce, Luna, planeti, naravni elementi, rastline, živali, drugi organizmi, bitja, človek in energija.

NARAVNI ELEMENTI
so zemlja, zrak, voda, ogenj in eter.

ODGOVORNOST
je sposobnost sočutnega dojemanja vsega kot dela sebe in delovanje v okviru tega;
je zmožnost v vsakem trenutku odgovoriti z zavestno akcijo ali zavestno neakcijo ter
je sposobnost in dolžnost razumevanja posledic za svoja dejanja.

OBNOVITVENI RAZVOJ
je naravnanost k sprejetju odgovornosti za trenutno stanje okolja in aktivno dejaven prispevek k njegovi obnovi in povrnitvi v harmonično stanje.

SKUPNOST
je skupina ljudi, kjer posameznike družijo in povezujejo skupne lastnosti, potrebe in cilji v enovito celoto.
Skupnost je organizirana za zadovoljevanje določenih splošnih družbenih potreb.

SOČUTJE
je stanje višje zavesti;
je sposobnost zaznavati in dojemati, kar čutijo, mislijo in doživljajo drugi.
Sočutje imamo lahko do živega bitja, ampak ne nujno do njegovega ravnanja.

SPOŠTOVANJE
je nesebično pozitiven odnos do nekoga, nečesa in celotnega stvarstva.
Spoštovanje izhaja iz človekove etično utemeljene vrednosti in avtentičnosti.

STIK Z NARAVNIMI ELEMENTI
je telesni stik z naravnimi elementi, vključno z goloto telesa, vendar zgolj če je spoštljiva do okoliščin in vseh udeleženih.

STVARSTVO
je obstoj vseh idej, misli, živih bitij, stvari, dogodkov, energij, časa in prostora.

SUVERENOST
je lastnost človeka, ki nad seboj nima nobene višje oblasti.

SVETIŠČE
je čas in prostor, ki si ga posameznik ali skupina zavestno ustvari v namen izvajanja verskih obredov, čaščenja in molitev; prostor je lahko tudi objekt;
je tudi fizično telo nekoga, ki izvaja obrede, čaščenja in molitve.

SVETI PROSTOR
je prostor, kjer se nahaja iskra duha; je vsepovsod, znotraj in zunaj človeka, ki ga ta zavestno ustvarja in prizemljuje.
Sveti prostor je neomejen, sega od središča zemlje do vrha neba.

SVETI ZVOK
je vibracija, ki zveni z namenom uglaševanja z naravnimi božanskimi frekvencami in harmonijami in
je tudi tišina.

SVETO, SVETOST
je najvišje stanje izražanja duha;
je stanje nedotakljivosti;
je lastnost človeka, ki v najvišji meri obvladuje negativna nagnjenja in si prizadeva delati dobro, v njegovi bližini se lahko dogajajo čudeži.

SVOBODA
je stanje, ko človek lahko izbira, se suvereno odloča in deluje po lastni zavestni volji.
Svoboda je najvišja vrednota in odgovornost.

TRAJNOSTNI RAZVOJ
je delovanje za ohranjanje biološke raznovrstnosti, čistosti narave, naravnih elementov in virov;
je odgovorno, preudarno in uravnovešeno razpolaganje z naravnimi viri.
Po načelih trajnostnega razvoja delujemo tudi za prihodnje rodove.

VIDETI SEBE
je sposobnost, da v vsem vidim sebe;
je zavedanje o tem, da na vsakega človeka ali situacijo preslikavam svoje spomine na situacije in ljudi.
Zavedanje o tem ustvarjalnem procesu je pot; načrtno preslikavanje svetosti v svet je delo na tej poti.

ZASEBNOST
pomeni nedotakljivost in samostojnost odločanja o uporabi osebnih podatkov. Nedotakljivost zasebnosti se nanaša na bivališče, fizično telo, osebnost, lastnino in lastno zgodovino.

ZAVESTNO
Zavesten človek se zaveda trenutnega stanja in dogajanja ter načrtno izbira misli, odzive in način delovanja ter tudi stanje svojega duha.

ŽIVLJENJE
je obstoj in bivanje v stvarstvu.

ŽIVLJENJSKI PREHODI
so rojstvo, prehod v odraslost, menstrualni cikel, samospoznanje, starševstvo in smrt.

ŽIVO BITJE
je bitje, ki ni omejeno samo na svojo pojavno obliko, ampak je hkrati v njem prisotna tudi iskra življenja.
Človek, žival, rastlina, micelij, mineral, ogenj, voda, zrak, zemlja – vse to je živo.