Splošni pogoji

Izjava o zasebnosti

Zavedamo pomena zasebnosti, zato se zavezujemo k varovanju vaših osebnih podatkov. Namen Izjave o zasebnosti je, da vas seznanimo o svoji politiki varovanja zasebnosti ter o možnostih, ki so vam na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu.

Splošni pogoji uporabe spletne strani Verske skupnosti Eno in omejitev odgovornosti, varstvo osebnih podatkov 

Upravljavec, skrbnik in lastnik spletne strani www.vse-eno.si je Verska skupnost Eno. Uporabnik spletne strani www.vse-eno.si je posameznik, ki obišče spletno stran www.vse-eno.si.

Pogoji uporabe

Uporabnik z uporabo spletne strani www.vse-eno.si sprejema splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen ter da se z njimi strinja.

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je izključna last Verske skupnosti Eno, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del spletne strani.

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na spletnih straneh Verske skupnosti Eno so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi oziroma drugimi predstavitvami v kakršnikoli obliki na spletni strani, kot so slike, ilustracije, avdio in video posnetki, fotografije, ikone, besedila in druga gradiva, kot tudi sam portal in njegova oblika, so pridržane in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene. Kakršnokoli spreminjanje, reproduciranje, distribuiranje ali prikazovanje v javnosti tujega dela ali kakršnakoli uporaba objavljenega gradiva je prepovedana, razen v primeru izrecnega pisnega dovoljenja Verske skupnosti Eno. Dovoljeno je tiskanje in shranjevanje dokumentov le v osebne, izobraževalne ali drugačne nekomercialne namene pod pogojem, da upoštevate avtorske pravice ali druga lastniška obvestila, vsebovana v objavljenih dokumentih.

V kolikor uporabnik Verski skupnosti Eno posreduje kakršne koli materiale, v celoti, časovno in krajevno neomejeno prenaša materialne avtorske in sorodne pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

 

Omejitev odgovornosti 

na spletnem mestu in so jih posredovale tretje osebe ali ustanove.

Verska skupnost Eno ni odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani Verske skupnosti Eno,  zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Verska skupnost Eno ni odgovorna za škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani Verske skupnosti Eno.

Spletna stran lahko vsebuje tudi povezave na spletne strani tretjih oseb. Verska skupnost Eno ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na navedenih spletnih mestih oziroma straneh, prav tako ne odgovarja za vsebino spletnih strani, kamor vodijo povezave.

 

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev zakonodaje ali splošnih pogojev sme upravljalec posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

 

Uporaba osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti

Verska skupnost Eno je zavezana k varovanju osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov. Verska skupnost Eno bo s pridobljenimi podatki o uporabnikih ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in navedenimi splošnimi pogoji.

 

Upravljalec osebnih podatkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Verska skupnost Eno.

 

Osebni podatki

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki uporabnika identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljalec, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te Izjave, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

  • kontaktni podatki in podatki o komunikaciji z upravljavcem (ime in priimek, elektronski naslov in vsemi podatki navedenimi v poštni ali elektronski komunikaciji);
  • podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
  • podatke o članih (registriranih uporabnikih)

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov, razen kadar mu uporabnik to ne omogoči oz. v to privoli, tj. ob naročilu na prejemanje obvestil preko e-liste ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima za obdelavo osebnih podatkov zakonite interese. 

 

Namen obdelave in pravna podlaga

Osebni podatki, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani in zbrani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi osebnih podatkov za drug namen, bo upravljalec kontaktiral uporabnika in zaprosil za predhodno pisno privolitev. 

 

Obdobje hrambe

Upravljalec zagotavlja, da osebne podatke hrani le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni.

Osebne podatke, ki jih upravljalec obdeluje na podlagi privolitve ali zakonitega interesa, npr. v primeru pošiljanje elektronskih novic, hrani trajno do preklica te privolitve s strani uporabnika oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezuje, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjal na redne časovne intervale. Podatke bo pred preklicem izbrisal le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

 

Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec pridobljene podatke varuje v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotavlja ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. 

 

Pravice uporabnikov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ima uporabnik naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov:

  • pravico dostopa do podatkov,
  • pravico do popravka,
  • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
  • pravico do omejitve obdelave,
  • pravico do prenosljivosti podatkov,
  • pravico do ugovora.

Zahtevke (za dostop, popravek, izbris in preklic osebne privolitve, omejitev obdelave in ugovor obdelavi) uporabnik lahko posreduje osebno ali pa kot overjen dokument, ki zagotavlja, da pravico uveljavlja prava oseba. Pri tem uporabnik navede ime, priimek ter elektronski naslov. Med ključnimi cilji Splošne uredbe o varstvu podatkov sta tudi zaščita osebnih podatkov pred nepooblaščenim vpogledom in zagotavljanje točnosti osebnih podatkov, zato mora posameznik sprejeti zahtevo po identifikaciji. V nasprotnem primeru lahko npr. izpis ali popravek osebnih podatkov zahteva kdorkoli za kogarkoli in lahko pride do nepooblaščenega razkritja ali uporabe napačnih osebnih podatkov.

V primerih, ko uporabnik izvede spletno privolitev, bo omogočen tudi spletni preklic, identiteta pa se preverja s potrditvijo prek elektronske pošte.

Vsak zahtevek posameznika bo upravitelj obravnaval in izvedel ustrezne postopke ali pa ga bo obvestili, da to ni mogoče, in mu pojasnili, zakaj ne.

Zahtevek uporabnik pošlje na e-poštni naslov: svet@vse-eno.si

 

Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.